Home AdBlue tanks verrijdbare tankinstallatie
PDF Afdrukken E-mailadres

AdBlue tanks :
AdBlue verrijdbare tankinstallatie type ECO

Mobilus ECO 1 en ECO 2 voor AdBlue®


Verrijdbare tankinstallatie voor het betanken van vrachtwagens in de werkplaats of bij brandstoffenstations. 
Geijkt tanken inclusief voorafbepaalde afnamehoeveelheid.

adblue ECO tankinstallatie

 

AdBlue® is een merknaam voor een doorzichtige, systhetisch geproduceerde 32,5%ige oplossing van hochrein UREA in gedemineraliseerd water die gebruikt wordt voor het nabehandelen van uitlaatgassen in een SCR-katalysator. Wat betreft opslag handelt het hier om een ongevaarlijke substantie, die tegen zonlicht beschermd moet worden. De optimale opslagtemperatuur lig tussen -5°C en +20°C.  AdBlue® bevriest bij -11°C en mag niet lang boven de +30°C opgeslagen worden. Bij oplopende temperaturen reduceert zich de amoniak en daarmee de werkstofconcentratie.

 

adblue tankinstallatie

AdBlue® valt onder de waterverontreinigingsklasse 1 (zwak) en moet daarom voldoen aan het milieurecht. Alle componenten die met de vloeistof in contact komen moeten uit R.V.S. (inox) of uit toegelaten kunststoffen bestaan, daar de werkstof puur moet zijn conform de ISO 2241. Fabrikanten van vrachtwagens eisen voor het bevullen van voertuigen met  AdBlue® hoge eisen. De basis hiervan ligt in de agressiviteit van het produkt. Het ruikt niet enkel onaangenaam, maar is agressief tegen metalen en autolakken.

AdBlue® is een geregistreerde merknaam van de vereniging van autofabrikanten en vrachtwagenconstructeurs.